วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาสทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้ าการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระนามว่า”พระปิยมหาราช”หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราช

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงานจริงหรือ

http://youtu.be/jajAoi1yqPk

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การ์ตูนน้ำหยดสุดท้าย

URL : http://www.youtube.com/watch?v=Q4DuetGQ4XU&feature=related

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประวัติศาสนาพุทธ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ลดโลกร้อน

URL : http://www.youtube.com/watch?v=VESEEkTBVuA&feature=related

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพครอบครัว

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น